bkkwheels เว็บไซต์รวบรวม ข้อมูล สังคม จักรยาน
Home > Gallery > บ้านสถานที่แห่งความสุข

บ้านสถานที่แห่งความสุข

คลอง 18

 

ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมาหลายคนคงถือโอกาสในวันหยุดยาวแบบนี้กลับบ้านไปพบกับครอบครัว ผมเองก็เช่นผมใช้วันหยุดนี้กลับไปหาคุณแม่และญาติๆ เพื่อพบปะสังสรรกัน ผมเกิดกรุงเทพฯ แต่ช่วงที่เรียนประถมผมต้องมาอยู่กับป้าที่ฉะเชิงเทรา ที่คลอง 18 ที่นี่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ผู้คนส่วนใหญ่ทำนาและสวน เลี้ยงวัวเลี้ยงแพะ และบ่อเลี้ยงปลา รอบบ้านจึงเต็มไปด้วยแหล่งอาหารให้เลือกหาทานได้แม้ไม่ต้องไปตลาด ความสงบสุขร่มเย็น ที่อยู่อย่างถ่อยทีถ่อยอาศัยและเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์จึงทำให้นกหลายชนิดมีที่นี่เป็นจุดหมายและเป็นที่แวะพักระหว่างทาง เพียงแค่เปิดหน้าต่างออกไปมองนอกบ้านก็เห็นนกมากมายหลายชนิด และนี่คือความสุขเล็กๆ ที่ผมเก็บมาฝากครับ