bkkwheels เว็บไซต์รวบรวม ข้อมูล สังคม จักรยาน
Home > Gallery > Video Gallery > สารคดีเชิงข่าว Guardian of the road

สารคดีเชิงข่าว Guardian of the road

 

สารคดีเชิงข่าว Guardian of the road
(เพื่อความปลอดภัยของนักปั่นและผู้ใช้ถนนทุกคน)
ทีม พบรักมักก(ร)ะสัน
โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 10 รอบที่1 ครั้งที่ 7

โดยนิสิต
ภาควิชา นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
(อาจมีผิดผลาดบ้างต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ)