ศุกร์. ก.ค. 10th, 2020

BKKWheels

เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลสังคมจักรยาน เพื่อการดำเนินชีวิต

Slider

Fortune Likes Bicycle โชว์ความฟิต ปั่นพิชิตฟอร์จูนทาวน์ครั้งที่ 2

1 min read

หวังจากประสบความสำเร็จในการจัดงานครั้งแรกไปอย่างสวยงาม Fortune Town จัดกิจกรรมชวนคนกรุงท้าความชันของลานจอดรถ 10 ชั้น ของศูนย์การค้า ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท

ประเภทการแข่งขัน
1. ประเภทปั่นอย่างเดียว
ปั่นจักรยานขึ้นลานจอดรถศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 1 – 10 ระยะทางรวมกว่า 5 กม.
2. ประเภทแบกและปั่น
แบกจักรยานวิ่งขึ้นลานจอดรถชั้น 1 – 4 และปั่นจักรยานขึ้นลานจอดรถศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 5 -10 ระยะทางรวมกว่า 5 กม.
รายละเอียดการรับสมัคร

  • ลงทะเบียนรับสมัครผ่าน www.fortunetown.co.th เท่านั้น

  • ระยะเวลารับสมัครวันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2558 (จำนวนจำกัด แบ่งเป็นประเภทปั่นอย่างเดียว 120 ท่าน และประเภทแบกและปั่น 100 ท่าน)

  • ค่าลงทะเบียนสมัคร 200 บาท/ท่าน (ประกอบด้วยเสื้อแข่งขัน อาหารว่าง และเหรียญที่ระลึก)

  • ชำระค่าสมัครผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะปิ เลขที่บัญชี 105-4-91268-6 ชื่อบัญชี นายสสิทธิ์ ชมไพศาล

  • เมื่อชำระค่าสมัครแล้วกรุณาสแกนหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล์ [email protected] พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ชัดเจน (เฉพาะวันทำการ) หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาที่ Inbox ของ www.facebook.com/fortunetown พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ชัดเจน และรอรับ SMS ยืนยันสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทาง www.fortunetown.co.th และ www.facebook.com/fortunetown ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

  • วันแข่งขัน 15 พฤศจิกายน 2558 ผู้เข้าแข่งขันแสดง SMS ยืนยันสิทธิ์พร้อมบัตรประชาชน ณ จุดลงทะเบียนเพื่อ เสื้อแข่งขันพร้อมหมายเลข และอาหารว่าง

  • ลงทะเบียน 05.00 – 05.45 น. ณ ลานฟอร์จูนสตรีท (หน้าอาคาร) ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ และเริ่มแข่งขัน 06.00 – 09.00 น.

กติกาการแข่งขัน

คัดเลือกรอบที่ 1 :
แบ่งเป็นกลุ่มๆละ 10 ท่าน โดยจะคัดผู้ที่เข้าเส้นชัย 2 คนแรก ในแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่ 2

รอบคัดเลือกรอบที่ 2:
นำผู้เข้าเส้นชัย 2 คนแรกจากแต่ละกลุ่มในการคัดเลือกรอบที่ 1 จัดแบ่งเป็นกลุ่มๆ ละเท่ากัน จากนั้นจะคัดจากผู้ที่เข้าเส้นชัย 2 คนแรกในแต่ละกลุ่ม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

รอบชิงชนะเลิศ :
ผู้เข้ารอบจำนวน 6 ท่าน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยจะคัดจากผู้ที่เข้าเส้นชัย 3 คนแรก รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1, 2, 3 ตามลำดับ ส่วนลำดับที่ 4-6 รับของที่ระลึก
หมายเหตุ กติกาการแข่งขันอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กฎการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี (นับตั้งแต่ พ.ศ. เกิด 2545 ขึ้นไป) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีน้ำใจนักกีฬา รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวน ขัดขวาง ปิดกั้น หรือ กลั่นแกล้ง ตลอดจนการกระทำก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น
3. ผู้เข้าแข่งขันพึงเชื่อฟังและ ปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน และพึงปฏิบัติต่อนักกีฬา กรรมการ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันและผู้ชมด้วยความสุภาพ
4. ผู้เข้าแข่งขัน ต้องสวมหมวกกันกระแทก พร้อมรัดสายรัดคางให้แน่น และตลอดระยะเวลาที่แข่งขันอยู่ ไม่สวมหูฟัง หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่ขัดขวางต่อการได้ยินและการเห็น
5.ผู้เข้าแข่งขัน ต้องไม่เปลือยกายทั้งท่อนบน และ หรือท่อนล่าง ตลอดระยะเวลาที่แข่งขัน
6.ผู้เข้าแข่งขัน ต้องไม่ใช้กระติกน้ำที่ทำจากแก้ว หรือ ใช้วัสดุที่อาจแตกหักเป็นของมีคมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
7. การแข่งขันนี้ไม่จำกัดประเภทรถจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันแต่ต้องไม่มีการดัดแปลงหรือใช้อุปกรณ์เสริมที่สามารถเร่งความเร็วได้ผิดปกติ และต้องมีเบรกหน้า และ หลังครบถ้วน
8. ห้ามใช้สารเสพติด หรือ สารกระตุ้น สารต้องห้าม หรือ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือ ก่อให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสีย หรือ อันตรายร้ายแรง โดยเจตนาซึ่งปกติโดยทั่วไป นักกีฬาที่ดีไม่พึงกระทำ
9. ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้เพื่อยืนยันตัวตน และหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
10. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดงานได้
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

รางวัล
ผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่1-3 ในแต่ละประเภท รับรางวัลจากศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
– รางวัลรองชนะชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
– รางวัลรองชนะชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

Facebook Comments

ติดตามเรา